szukaj:
 Imieniny: Anastazegoi wtorek, 22 stycznia 2019  
menu główne
strona główna
katalog stron
księga gości
rekomenduj nas
Kontakt
PATRONAT HONOROWY
 Patronat
Powiat
Gospodarka
Historia
Inwestycje
Jednostki Powiatu
Kilka słów o powiecie
Kultura
Służby powiatowe
Sport
Turystyka
Władze powiatu
Wiadomości z powiatu
 Biuletyn 2008
 Kwiecień-Lipiec 2006
 Październik 2006
 Grudzień 2006
Galeria
 Warto zobaczyć
 Skansen
Gminy
Miasto Sierpc
Gmina Sierpc
Gmina Rościszewo
Gmina Gozdowo
Gmina Mochowo
Gmina Szczutowo
Gmina Zawidz
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
 Federacja Mazowia zaprasza do współpracy
Ogłoszenia
Dam Pracę (0)
Inne (0)
Kupię (0)
Sprzedam (0)
Szukam Pracy (0)
ZPP
MROT
MROT
LOT
LOT
MODR
MODR
WKU Płock
WKU
Organizacje Pozarządowe
 Koło nr 1 w Sierpcu
 Klub Pływacki SHARK
KALENDARIUM IMPREZ 2011
 IMPREZY 2011
Gmina Mochowo

w 

Urząd Gminy w Mochowie 
09 – 214 Mochowo
tel./fax. (024) 276 – 31 – 78
 
 
Wójt Gminy - mgr inż. Jadwiga Przedpełska
Przewodniczący Rady Gminy - Barbara Kozakiewicz

 
Liczba mieszkańców ok. 6 480
Powierzchnia 14 357 ha
 
      GMINA MOCHOWO to typowa gmina mazowiecka leżąca w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie sierpeckim. Cały jej obszar leży na Nizinie Mazowieckiej, a miejscowy krajobraz tworzą malownicze wały i wzniesienia, poprzecinane oczkami wodnymi. Przez Gminę Mochowo, na odcinku 24 km, przepływa rzeka Skrwa Prawobrzeżna, która zajmuje powierzchnię 39 ha. Największe jej dopływy stanowią Czernica i Głowienica, które odwadniają zachodnią część gminy.
        Szatę roślinną stanowią obecnie pozostałości po istniejących niegdyś dużych kompleksach leśnych. Lasy w gminie zajmują powierzchnię ponad 2000 ha, z czego blisko 60 ha podlega ochronie. Drzewostany porozdzielane są zazwyczaj polami uprawnymi. Przeważają lasy sosnowo - świerkowe, uzupełniane gatunkami liściastymi. Przy drogach spotkać można wierzby charakterystyczne dla pejzażu Mazowsza. Bogata flora sprzyja ostojom zwierzyny, stąd tereny te uchodzą za atrakcyjne pod względem łowieckim.
      Gmina Mochowo należy do najbardziej ekologicznych w byłym województwie płockim. Znaczna część gminy znajduje się w obszarze krajobrazu chronionego wchodzącego w wojewódzki system ekologiczny byłego województwa płockiego, powiązany z systemem ekologicznym byłego województwa włocławskiego.
 
Historia gminy

 

      Pierwsze wzmianki źródłowe o Mochowie pochodzą już z XV w. Przez kilka stuleci miejscowość należała do rodu Mochowskich, z których dziedzic tutejszych dóbr Marcin Mochowski w roku 1684 wzniósł kościół.
  
     W latach 1939 – 1945 ziemie obecnie wchodzące w skład gminy a położone w jej północno – zachodniej części należały do województwa pomorskiego i powiatu lipnowskiego. W okresie okupacji hitlerowskiej tereny Gminy Mochowo zostały wcielone do rzeszy i wchodziły w skład rejencji ciechanowskiej, która stanowiła część składową okręgu rzesz – Prusy Wschodnie.
 
      W okresie powojennym było wiele zmian struktur administracyjnych, które łączyły się ze zmianami politycznymi. Przez długi okres czasu funkcjonowały Gromadzkie Rady Narodowe: w Bożewie, Ligowie i Mochowie.
 
    W wyniku reformy administracyjnej w 1972 roku utworzono gminę z siedzibą w Mochowie, w skład której weszły trzy byłe gromady wraz z przyległymi sołectwami. Granice terytorialne gminy obowiązują do dziś.
 
  
SIEĆ KOMUNIKACYJNA  
   
   Przez Gminę Mochowo przebiegają dwie drogi krajowe: Ligowo – Tłuchowo - Blinno oraz Lubawa – Lidzbark – Sierpc – Dobrzyń nad Wisłą. Łączna długość wszystkich dróg wynosi ponad 150 km.
Na odcinku 1,5 km biegnie też przez terytorium gminy linia kolejowa Sierpc – Toruń.
    Terytorium Gminy Mochowo przecina rzeka Skrwa Prawa oraz liczne cieki i rowy, zwykle bez nazwy. Na znacznym odcinku granica pomiędzy Gminą Mochowo i Tłuchowo przebiega na rzece Skrwie Prawej. Jest to również naturalna granica pomiędzy województwem mazowieckim a kujawsko – pomorskim.
 
GOSPODARSKIM OKIEM
 
     Gmina Mochowo liczy 43 miejscowości w 40 sołectwach. Centrum gminy znajduje się w Mochowie, w miejscowości położonej po środku jej terytorium. Mochowo jako ośrodek gminny wraz z Bożewem i Ligowem tworzą strukturę obsługi gminy, koncentrując większość terenów mieszkaniowo – usługowych, tereny wytwórczości i usług publicznych, a także terenów infrastruktury technicznej.
      Zdecydowana większość gruntów rolnych znajduje się w rękach indywidualnych. Na terenie gminy znajduje się 1160 gospodarstw chłopskich. Średnia wielkość gospodarstwa przekracza 9,5 ha. W uprawach przeważa zboże, głównie paszowe oraz ziemniaki. Lepsze gleby, gdzie uprawia się pszenicę i buraki cukrowe, znajdują się w południowej części gminy.
       Gmina Mochowo jest typowo rolnicza. Brak tutaj zakładów przemysłowych, nawet małych. Obsługę rolnictwa prowadzi kilka jednostek handlowo – usługowych oraz drobnego przetwórstwa spożywczego. Plony z tego terenu są uważane za niezłe. Mimo przewagi gospodarowania tradycyjnego, wielokulturowego, coraz częściej można spotkać rolników gospodarzujących nowocześnie, szukających różnych możliwości zwiększenia produkcji i wydajności. Niektórzy z nich postawili na specjalizację: produkcję trzody chlewnej, bydła mlecznego, drobiu (np. brojlerów czy gęsi), mleka, zbóż, bądź roślin okopowych czy ziemniaków. Część rolników szukających dodatkowych dochodów, prowadzi działalność handlową i usługową.
Na terenie gminy funkcjonuje ponad 180 podmiotów gospodarczych różnych branż. Wśród nich można wymienić: masarnię z ubojnią, zakład piekarniczo – cukierniczy, zakład produkcji mebli, zakład krawiecki, Spółdzielnię Usług Rolniczych oraz zakłady usługowe
w branży budowlanej, wodociągowo – kanalizacyjnej, elektrycznej, mechanicznej i robót ziemnych.
Zlokalizowane są w głównych ośrodkach usługowych: Bożewie, Mochowie
i Ligowie. Gmina dysponuje dużym zapleczem dla przemysłu rolno – spożywczego. Gmina stoi przed szansą rozwoju, stwarza się ku temu korzystne warunki.

      Gmina Mochowo tętni życiem społecznym. Posiada wszystkie placówki i instytucje tego szczebla administracji samorządowej jak: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mochowie z/s w Ligowie z dwoma ośrodkami zdrowia w Mochowie i Ligowie, dwa gabinety stomatologiczne w Mochowie i Ligowie, laboratorium analityczne w Ligowie, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicar” w Ligowie, Apteka w Mochowie, Bank Spółdzielczy w Starej Białej Oddział w Mochowie, Posterunek Policji w Mochowie.

SZKOLNICTWO
 
      Gmina Mochowo dba o to, żeby dzieci mogły poznawać świat od najmłodszych lat, dlatego stworzyła im dobre warunki do nauki i wychowania. Na terenie gminy funkcjonują trzy Szkoły Podstawowe: im. Jana Pawła II w Mochowie, w Bożewie i w Ligowie oraz Publiczne Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie.
      Gminna Biblioteka w Mochowie z filiami w Bożewie i Ligowie liczy ponad 26000 książek i posiada kilkuset zarejestrowanych czytelników. Przy Szkole w Bożewie wybudowana jest nowa, pełnowymiarowa hala sportowa, z której korzystają uczniowie Szkół Podstawowych i Gimnazjum. Hala jest udostępniana odpłatnie innym zorganizowanym grupom młodzieży, jak i dorosłym.
      Obecnie trwa budowa hali sportowej wraz z obiektami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Mochowie. Inwestycja ta będzie realizowana do sierpnia 2007 r.

SPORT
 
   Gmina Mochowo może się poszczycić drużyną piłkarską - LZS Sparta MochowoNa uwagę zasługuje drużyna piłkarek nożnych z mochowskiego Gimnazjum, która grała doskonale w lipcu 2002 r. na Mistrzostwach Polski Dziewcząt w Piłce Nożnej w Słubicach. Orlęta Sparta Mochowo wypadły bardzo dobrze zajmując w kraju czwarte miejsce.

    Do najbardziej czynnych organizacji należy OSP, których w gminie działa dziesięć jednostek. Wszystkie posiadają dobrze utrzymane strażnice. Największe jednostki OSP posiadają na swoim stanie samochody strażackie z całkowitym wyposażeniem. Jednostki OSP Mochowo i Bożewo włączone są do Krajowego Systemu Ratownictwa Pożarniczego. Przy jednostkach OSP Bożewo
i Mochowo działają orkiestry dęte. Corocznie są urządzane zawody strażackie cieszące się wielkim uznaniem.
 
INFRASTRUKTURA LOKALNA
 
Zaopatrzenie w wodę
Mieszkańcy gminy zaopatrują się w wodę w oparciu o cztery wodociągi grupowe (w Mochowie, Bożewie, Choczeniu i Ligowie). Gmina Mochowo jest w około 90% zwodociągowana.
Zaopatrzenie w gaz
Przez teren gminy przechodzi gazociąg tranzytowy „Jamał – Europa Zachodnia”. Na teren gminy doprowadzony jest gaz ze stacji redukcyjnej znajdującej się w miejscowości Mochowo Nowe. Gmina posiada obecnie około 30 km sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia (około 250 przyłączy), co daje możliwość stosowania gazu do celów bytowo – gospodarczych i grzewczych w gospodarstwach domowych. Gmina jest w 40% zgazyfikowana.
Gospodarka odpadami
Gmina Mochowo posiada własne wysypisko odpadów komunalnych w Gozdach.
Powierzchnia całkowita – 5670 m²
Powierzchnia użytkowa – 3528 m²
Całkowita chłonność składowania – 65000 m³
Wysypisko w Gozdach jest jednym z najbardziej urządzonych wysypisk w byłym województwie płockim, niestwarzającym zagrożenia sanitarnego. Wokół wysypiska znajduje się pas zieleni osłonowej o szerokości 4 m. Pas obsadzony jest mieszaną roślinnością tj. żywopłotem i niskopiennymi drzewami.
Gospodarka ściekowa
Obecnie trwa uporządkowywanie gospodarki ściekowej na terenie gminy. Jedyna zbiorcza oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna w Cieślinie oczyszcza ścieki komunalne z Cieślina, Bożewa i Bożewa Nowego. Obecnie możliwość zrzutu ścieków na dobę wynosi średnio 100 m³.

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY MOCHOWO
  • Grunty we wschodniej części gminy o dobrej klasie bonitacji sprzyjają produkcji rzepaku, buraka cukrowego, dobrej jakości zbóż, kukurydzy;

  • Grunty o słabej klasie bonitacji (V, VI) stwarzają możliwość inwestowania w postaci zalesiania;

  • Spółdzielnia Usług Rolniczych w Mochowie oraz Spółdzielnia Handlowo – Usługowo – Produkcyjna w Dobrzenicach Małych posiadają tereny obiektów
    i urządzeń produkcyjnych, składowych i technicznej obsługi rolnictwa do zagospodarowania;

  • Tereny Gminy Mochowo są w pełni zelektryfikowane, zwodociągowane i stelefonizowane;

  • Wzdłuż rzeki Skrwy Prawej występuje znaczna część obszarów sprzyjających turystyce i rekreacji;

  • Możliwości utworzenia gospodarstw ekologicznych.

WARTE ZWIEDZENIA

      Średniowieczny Kościół w Bożewie z drugiej połowy XV wieku. We wnęce kaplicy od strony południowej świątyni umieszczona została późnobarokowa figura Matki Boskiej Skępskiej. Świątynia wystawiona została kosztem Starosty Płońskiego i Stolnika Płockiego Andrzeja z Bożewa. Kościół w Bożewie stanowi piękny i rzadki przykład gotyku mazowieckiego. Obecne ołtarze pochodzą z XVIII wieku. Na wyróżnienie zasługuje Kaplica pod wezwaniem św. Anny, rzeźby Świętych, chrzcielnica, ambona konfesjonały, a ze starych i cennych sprzętów liturgicznych – rokokowa monstrancja z drugiej połowy XVIII wieku, kielich z końca XVIII stulecia oraz dwa cynowe lichtarze.

     Obecny, drewniany Kościół w Mochowie (pierwotna świątynia drewniana nie zachowała się do dzisiaj) pochodzi z 1684 roku. Świątynia posiada cenne barokowe wyposażenie wewnętrzne ze średniowiecznym obrazem Matki Boskiej Śnieżnej malowanym na desce w końcu XV stulecia.

     Współczesna neogotycka bryła Kościoła w Ligowie nawiązuje do odległej przeszłości parafii. Erygowano ją tutaj już w 1388 roku. Dawne kościoły drewniane nie przetrwały. Obecna świątynia wybudowana została latem 1906-1913. Jej wnętrze stanowi między innymi kilka zabytkowych przedmiotów z XVII i XVIII wieku, głównie naczyń i szat liturgicznych. O jej wyglądzie świadczy jednak przede wszystkim polichromia znanego artysty Władysława Drapiewskiego oraz wspaniałe witraże z lat siedemdziesiątych nawiązujące do dziejów Rzymsko- Katolickiego Kościoła Polskiego.

      W 1563 roku zbudowano drewniany Kościół na wzgórzu w Żurawinie. Obecny Kościół – murowany, zbudowany został w 1902 roku. W ołtarzu głównym znajduje się słynny z łask obraz Matki Boskiej Żurawińskiej malowany na desce z XVIII wieku. Żurawin jest miejscem pielgrzymkowym znanym z głównego odpustu w pierwszą niedzielę po 6 sierpnia, na który przybywają licznie wierni z okolicznych parafii. Otoczenie Kościoła i Kaplicy w Żurawinie należy do najbardziej malowniczych i ciekawych turystycznie zakątków Gminy Mochowo. Kult Matki Boskiej Żurawińskiej rozwinął się pod koniec XVIII wieku i związany był ze źródełkiem, które miejscowa ludność uznała za cudowne i wzniosła nad nim istniejącą do dziś Kaplicę.

     Park i pałac dworski w Cieślinie powstał w pierwszej połowie XIX wieku. Dziś oznaką jego dawnej świetności jest duży staw usytuowany w zachodniej części parku. Tędy przebiega ciekawy szlak turystyczny.

    Pięknie usytuowany na lewym brzegu Skrwy dwór w Obrębie, wzniesiony został w początkach bieżącego stulecia. Jego otoczenie stanowią resztki dziewiętnastowiecznego parku z fragmentami dawnych zabudowań gospodarczych.

      
     W przeszłości na rzece Skrwie posiadającej wartki nurt rozlokowanych było wiele młynów. Do dziś przetrwały nieliczne, z których pojedyncze są czynne. 
     W Malanowie, w miejscu dawnego młyna wodnego, zbudowany został młyn elektryczny. Z przeszłości zachowały się tutaj wspaniałe kaskady spiętrzające wodę oraz elementy dawnych urządzeń.

      Młyn w Choczeniu jest jakby żywcem wyjęty z siedemnastowiecznego krajobrazu. Drewniany obiekt młyna wodnego wchodzącego w skład całej zagrody, powstał w 1876 roku. Wewnątrz młyna zachował się komplet pierwotnych jego urządzeń. Zagroda młyńska w Choczeniu stanowi dużą osobliwość krajoznawczą i należy do najcenniejszych zabytków budownictwa przemysłowego w byłym województwie płockim. Tutejsze kaskady nie mają sobie równych w całym biegu rzeki Skrwy.

Formami ochrony przyrody objęte są na terenie gminy: dwa pomniki przyrody – kasztanowiec biały i lipa drobnolistna.

    Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Płocku w 1988 roku został powołany obszar Krajobrazu Chronionego „Przyrzecze Skrwy Prawej” o powierzchni 33 338 ha, który ciągnie się wzdłuż Skrwy Prawej przez większość terenu gminy. Obszar ten graniczy na południu z otuliną Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, który wchodzi w skład krajowego węzła ekologicznego. Obszar stanowi krajowy korytarz ekologiczny.

Galeria zdjęć

d

a

aa

ss© 2019   Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by Plocman Sp z o.o.