szukaj:
 Imieniny: Anastazegoi wtorek, 22 stycznia 2019  
menu główne
strona główna
katalog stron
księga gości
rekomenduj nas
Kontakt
PATRONAT HONOROWY
 Patronat
Powiat
Gospodarka
Historia
Inwestycje
Jednostki Powiatu
Kilka słów o powiecie
Kultura
Służby powiatowe
Sport
Turystyka
Władze powiatu
Wiadomości z powiatu
 Biuletyn 2008
 Kwiecień-Lipiec 2006
 Październik 2006
 Grudzień 2006
Galeria
 Warto zobaczyć
 Skansen
Gminy
Miasto Sierpc
Gmina Sierpc
Gmina Rościszewo
Gmina Gozdowo
Gmina Mochowo
Gmina Szczutowo
Gmina Zawidz
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
 Federacja Mazowia zaprasza do współpracy
Ogłoszenia
Dam Pracę (0)
Inne (0)
Kupię (0)
Sprzedam (0)
Szukam Pracy (0)
ZPP
MROT
MROT
LOT
LOT
MODR
MODR
WKU Płock
WKU
Organizacje Pozarządowe
 Koło nr 1 w Sierpcu
 Klub Pływacki SHARK
KALENDARIUM IMPREZ 2011
 IMPREZY 2011
Gmina Sierpc

                   s

 Urząd Gminy w Sierpcu

09-200 Sierpc, ul. Biskupa Floriana 4
tel. 024 275-57-01, fax 024 275-66-01

 

Wójt: Tadeusz Prekurat

Przewodniczący Rady Gminy: Iwona Janiszewska


            Gmina Sierpc w obecnej formie funkcjonuje od 1 I 1992 r., czyli od podziału administracyjnej jednostki miejsko-gminnej na dwie: miasto Sierpc i gminę wiejską Sierpc.

SOŁECTWA: 40 sołectw - Białe Błoto, Białoskóry, Białyszewo, Białyszewo Towarzystwo, Bledzewo, Bledzewko, Borkowo Kościelne, Borkowo Wielkie, Dąbrówki, Dębowo, Dziembakowo, Goleszyn, Gorzewo, Grodkowo Włóki, Grodkowo Zawisze, Kisielewo, Kręćkowo, Mieszaki, Mieszczk, Miłobędzyn, Piastowo Nowe, Osówka, Pawłowo, Piastowo, Piaski, Podwierzbie, Rachocin, Rydzewo, Sudragi, Studzieniec, Susk Nowy, Susk, Sułocin Towarzystwo, Sułocin Teodory, Szczepanki, Warzyn Kmiecy, Warzyn Skóry, Wernerowo, Wilczogóra, Żochowo

     
      Gmina Sierpc otrzymała Certyfikat Akcji "Przejrzysta Polska", jako jedna z ponad 400 organizacji samorządowych z kraju - jednak jako jedyna jednostka samorządu terytorialnego z terenu powiatu sierpeckiego.


Położenie gminy

          Gmina Sierpc położona jest wokół miasta Sierpc. Znajduje się w odległości 35 km od Płocka, 135 km od Warszawy i 85 km od Torunia.
Graniczy z gminami Zawidz, Gozdowo, Mochowo, Szczutowo i Rościszewo. Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 10 - planowana jako trasa szybkiego ruchu i dwie drogi wojewódzkie: nr 560 relacji Płock - Sierpc - Brodnica i nr 541 relacji Tłuchowo - Sierpc – Lubawa. Ponadto istnieje linia kolejowa relacji Toruń - Nasielsk i Płock – Brodnica, obecnie pociągi kursują jedynie na trasie Sierpc-Toruń.


Powierzchnia gminy
      Gmina Sierpc zajmuje obszar o powierzchni 15.023 ha (150,23 km2), z tego użytki rolne stanowią 77%, lasy 15% i 8% tereny zabudowane, drogi, nieużytki i inne.
Obejmuje 40 sołectw.

Ludność

     Liczba ludności gminy wynosi 7 253. Większość prowadzi własne gospodarstwa rolne, co stanowi podstawowe zatrudnienie na terenie gminy.

Gospodarka
     Podstawową funkcją gminy jest rolnictwo, rozwinięte na gruntach o zróżnicowanych warunkach glebowych – użytki o średniej i niskiej klasie bonitacyjnej. Podstawową uprawę stanowią zboża. Hoduje się trzodę chlewną, krowy oraz owce.

Działalność gospodarcza
    Na terenie Gminy Sierpc zarejestrowanych jest ponad 200 podmiotów gospodarczych. Ilość i rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej ulega niewielkim wahaniom.
Ważniejsze zakłady pracy:
1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "RUSTIKAL", Gorzewo
2. Transport-Spedycja-Serwis LIPIŃSKI, Piastowo
3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Dolchem", Borkowo Kościelne
4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "DREW-ART", Borkowo Kościelne
5. Polmozbyt i Stacja Obsługi Samochodów, Studzieniec
6. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "TECHBUD" Sp. z o.o., Piaski
7. Zakład Produkcyjno-Budowlany "Buddol", Kwaśno
8. Zakład Produkcyjno-Usługowy "PROD-BUD", Kwaśno
9. USŁUGI TARTACZNE, Kupno-Sprzedaż Drewna, Studzieniec
10. WYTWÓRNIA WORKÓW PAPIEROWYCH, HURTOWNIA OPAKOWAŃ Eksport-Import, Studzieniec


Struktura funkcjonalno - przestrzenna gminy
      Strukturę funkcjonalno - przestrzenną obszaru gminy tworzą wielofunkcyjne tereny zabudowane, system obsługi ludności i rolnictwa oraz podstawowy układ komunikacyjny, na tle otwartych terenów rolnych i leśnych oraz wyodrębnionych terenów o szczególnych walorach przyrodniczo - krajobrazowych położonych w kompleksie obszarowym "Przyrzecza Skrwy Prawej".

Propozycje dla potencjalnego inwestora


    Gmina dysponuje dużym zapleczem dla przemysłu rolno spożywczego. Oczekuje inwestorów, zarówno krajowych jak i zagranicznych, którzy zechcieliby przyczynić się do dalszego rozwoju przetwórstwa rolno - spożywczego oraz nieuciążliwego dla środowiska przemysłu.

    Przy przeprowadzaniu inwestycji na terenie Gminy, realizowana jest Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Sierpc - Program Rozwoju Lokalnego oraz Plan Finansowo-Inwestycyjnym w roku 2006 i na lata 2007-2013 Gminy Sierpc (Uzupełnienie do Strategii...)W chwili obecnej na ukończeniu jest budowa sieci wodociągowej.

W latach 2007 –2013 planuje się budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach, modernizację dróg gminnych oraz rozbudowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Większość terenu Gminy Sierpc zostanie skanalizowana,

Ogólnie z budżetu Gminy ponad 25 % środków jest przeznaczanych na inwestycje.

 Historia Gminy

       
        W czasach prehistorycznych teren obecnej gminy zajmowało wielkie jezioro.
Osady ludzkie powstawały tu już ok. 400 lat p.n.e. Ponadto przebiegał tędy tzw. "szlak bursztynowy", którym do VI w. n.e. podróżowali kupcy Rzymscy.
 
       Ponieważ w X-XI wieku Sierpc był dość ważnym i dynamicznie rozwijającym się grodem, położonym ponadto przy trakcie prowadzącym z Pomorza do Krakowa, także wokół niego rozwijało się rzemiosło: garncarstwo, ciesielstwo, kołodziejstwo, kowalstwo, kuśnierstwo, krawiectwo, sukiennictwo. W Sierpcu odbywały się tygodniowe targi, zaś od wieku XIII handel zaczął rozszerzać się na ziemie państwa krzyżackiego oraz Pomorze. Rozwijało się zaplecze żywnościowe i hodowlane. Był to "złoty okres" dla tych ziem i jego mieszkańców.
W 1495 r. teren obecnej gminy, do tej pory stanowiący część niezależnego księstwa płockiego, razem z księstwem został włączony jako integralna część do Królestwa Polskiego.
       W roku 1626 i1628 ziemie te zostały spustoszone przez szwedzkich żołnierzy, także wielu mieszkańców zostało zabitych. W czasie "potopu szwedzkiego" ponownie wielkich zniszczeń dokonały wojska szwedzkie. Aż do początków XVIII w. ziemia sierpecka nękana była kolejnymi walkami i przemarszami wojsk (Szwedzi, Rosjanie, stronnicy Leszczyńskiego i Sasów), a także przez głód i zarazy.
      Okoliczne miejscowości, jak i sam Sierpc, podniosły się z upadku, choć już nie powróciły do dawnej świetności.
W 1793 roku, po drugim rozbiorze, teren dzisiejszej gminy włączony został do zaboru pruskiego. 
     Rok później objęł
o go powstanie kościuszkowskie, w którym wzięła udział także okoliczna ludność. Między innymi 22 maja 1794r. wobozie pod Borkowem Kościuszko przyznał Franciszkowi Józefowi Malewskiemu z Malewa szarżę rotmistrza milicji konnej województwa płockiego. Mieszkańcy ziemi sierpeckiej ucierpieli także wczasie wojny francusko-prusko-rosyjskiej lat 1806-1807 (okres wojen napoleońskich).
Po 1807 r. obecny teren gminy znalazł się wgranicach Księstwa Warszawskiego, zaś po roku 1815 wchodził wskład Królestwa Kongresowego.
    Podczas powstania listopadowego miejscowa ludność brała czynny udział w walkach. We wrześniu 1831 r. pod Sierpcem miała miejsce potyczka między oddziałami powstańczymi awojskami rosyjskimi, w której Polacy zadali dotkliwe straty wrogowi. Wyróżniła się wówczas Barbara Czarnowska, odznaczona za udział w tej bitwie Krzyżem Zasługi Wojskowej. Na terenie obecnej gminy miały miejsce walki powstania styczniowego - Kwaśnem i Sudragami, gdzie powstańcom przewodził Teofil Jurkowski.
   W 1867 r. Sierpc stał się ponownie miastem powiatowym, liczącym 5015 mieszkańców. Wskład powiatu wchodziły gminy: m. Sierpc, gm. Białyszewo, Bieżuń, Borkowo, Gradzanowo, Gutkowo, Koziebrody, Kosemin, Lisewo, Raciąż, Rościszewo, Stawiszyn i Żuromin.
  Podczas I wojny światowej, od września 1914 r. do lipca 1915 r. miały miejsce walki między Rosjanami a Niemcami - w lasach niedaleko Borkowa Kościelnego znajdują się pozostałości okopów, ponadto przy szosie warszawskiej postawiony jest pomnik poświęcony Niemcom, którzy zginęli w walkach, z jednoczesną wzmianką o nieznanych 59 Rosjanach, którzy również polegli. Od lutego 1915 r. władzę przejęli Niemcy. W trakcie wojny, wroku 1916 Niemcy wybudowali linię kolejki wąskotorowej z Sierpca do Torunia, przedłużając ją później do Nasielska. Ponadto połączono powiaty: płocki, płoński isierpecki wjeden powiat płocki. Utworzono też wPłocku gubernatorstwo wojenne, w którego skład wszedł także niedawny powiat sierpecki, a zatem i tereny obecnej gminy.
   Do 13 XII 1918 r. władzę wpowiecie isamym Sierpcu przejęli Polacy. Pierwszym Komisarzem Narodu Polskiego na powiat sierpecki został Kazimierz Dziewarowski, zaś pierwszym naczelnikiem powiatu sierpeckiego-Ignacy Konarzewski.
   W 1920 roku, podczas wojny polsko-bolszewickiej na terenie dzisiejszej gminy Sierpc trwały krótkie walki. W rejonie Sierpca operowała 53 dywizja oraz 3 Korpus Konny Gaj-Chana Bżyszkiana, prowadząc jednocześnie działania wokolicach Bobrowników, Lipna oraz Włocławka.
Ważne dla rozwoju terenów współczesnej gminy było otwarcie linii kolejowej normalnotorowej relacji Sierpc-Nasielsk, a także kolejno: Sierpc-Płock, Sierpc-Toruń oraz Sierpc-Brodnica.
          W okresie od marca do kwietnia 1939 r. w Sierpcu i okolicach stacjonowała Nowogródzka Brygada Kawalerii pod dowództwem Władysława Andersa.
         W czasie kampanii wrześniowej na terenie gminy nie prowadzono większych działań militarnych. Dopiero 8 września 1939 r. od strony Lipna iRypina do Sierpca miasta wkroczyły wojska niemieckie. Dzisiejsza gmina Sierpc weszła w skład regencji ciechanowskiej (Regierungbezirk Zichenau), podległej prowincji Prusy Wschodnie, jako część ziem wcielonych do III Rzeszy. Sierpc przemianowano na Schirps, od maja 1941 - Sichelberg. Podobnie zmieniono na niemieckie wszystkie nazwy miejscowości.
      Niemcy utworzyli kilka obozów pracy, ponadto nad rzeką Skrwą, wokolicach Mieszczka przez jakiś czas funkcjonował także obóz jeniecki dla Rosjan, Francuzów iWłochów. W styczniu 1945 r. umieszczono tam baterię artylerii, która miała spowalniać nacierających Rosjan.
    W zimie 1940 r. we wsi Troska Niemcy rozstrzelali chorych, starych i niepełnosprawnych, a także 60 kobiet oskarżonych ohandel żywnością i prostytucję. Wiosną 1941 r. na terenie gminy stacjonowały wojska niemieckie, przegrupowujące się przed atakiem na ZSRR, podobnie w 1945 r., choć wówczas Niemcy cofali się pod naporem Armii Czerwonej.
    Od początków okupacji rozpoczęły działalność organizacje zajmujące się tajnym nauczaniem, jak również konspiracyjne organizacje zbrojne. Nauczaniem zajmowała się Tajna Organizacja Nauczycielska, prowadząca zajęcia na poziomie szkół podstawowej i średniej.
Działała też organizacja komunistyczna Rewolucyjne Rady Robotniczo-Chłopskie "Młot i Sierp".
    W sierpniu 1943 roku Reichsführer Henrich Himmler uznał rejencję ciechanowską za "obszar walk partyzanckich". Poza tym większość spotkań przedstawicieli placówek gestapo z Płocka iGrudziądza wsprawie zwalczania ruchu partyzanckiego odbywała się w Sierpcu.
Tereny obecnej gminy Sierpc zostały wuzwolone spod okupacji hitlerowskiej w styczniu 1945 r. Walki o sam Sierpc trwały około 4 godzin. Radzieckie samoloty zbombardowały umocnione niemieckie pozycje nad rzeką Skrwą na odcinku szosy toruńskiej - pozostałości okopów i ciągnąca się setki metrów transzeja przeciwczołgowa znajdują się tam do dziś.
      Od momentu przejęcia władzy przez komunistów, rozpoczęto prześladowania przeciwników politycznych. Oddziały partyzanckie nie związane zkomunistami były zwalczane , dlatego też wzmagało działalność antykomunistyczne podziemie zbrojne, aktywne do roku 1953, największe natężenie osiągając jednak wlatach 1946-1947.
    
Działalność prowadziły głównie grupy powiązane z Narodowym Zjednoczeniem Wojskowym oraz Ruchem Oporu Armii Krajowej, zaś ich akcje wymierzone były głównie wprzedstawicieli władzy ludowej, działaczy PPR, funkcjonariuszy UBP, MO. Po rozwiązaniu ROAK wroku 1947 funkcjonowała grupa pod nazwą Samoobrona Ziemi Mazowieckiej. Wwyniku walk, do 1953 r. zginęło ok. 50 osób wróżnym stopniu powiązanych zwładzą komunistyczną (od funkcjonariuszy UB do pracowników poczty).
 
        Okres PRL-u, licząc od lat 60-tych, to rozwój zarówno miasta, jak i terenu dzisiejszej gminy. Rozbudowa infrastruktury drogowej, elektryfikacja, przeprowadzono szereg prac wodociągowych. Umiejscowienie w Sierpcu browaru stworzyło nowe miejsca pracy. Poza tym miasto jako węzeł kolejowy było ważnym ośrodkiem zarówno transportowym, jak i produkcyjnym. Od połowy lat 80-tych planowane było przeprowadzenie elektryfikacji kolei, jednak plany te nie zostały zrealizowane.
       Zmiana ustroju po 1989 r. przyniosła upadek wielu zakładów pracy, z Państwowym Ośrodkiem Maszynowym na czele. Na znaczeniu straciła też kolej - w chwili obecnej pociągi osobowe kursują jedynie na trasie Sierpc-Toruń.
Od 1990 r. podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Do końca 1991 r. istniała jedna gmina miejsko-wiejska. Od 1 stycznia 1992 r. obowiązuje podział dotychczasowej administracyjnej jednostki miejsko-gminnej na dwie: miasto Sierpc i gminę wiejską Sierpc.
     Ponadto od 1 stycznia 1999 r. Sierpc czwarty raz wswej historii stał się miastem powiatowym. Powiat obejmuje miasto Sierpc oraz 6 gmin wiejskich: Gozdowo, Mochowo,
Sierpc, Rościszewo, Szczutowo i Zawidz.

Obiekty zabytkowe

Borkowo Kościelne
1.
Młyn wodny murowany, lata 20 XX w.
2. Kościół św. Apolonii z 1923 r.
3. Cmentarz z XIX w. z zabytkowymi nagrobkami
4. Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej

 Borkowo Wielkie
1. Pomniki przyrody:
- 3 klony zwyczajne
- altana z 8 lip drobnolistnych

Dziembakowo
1. Zespół dworski:
- dwór murowany, pierwsza połowa XIX w.
- park, połowa XIX w.
2. Pomniki przyrody
- park połowa XIX w.
 
Goleszyn
1. Kościół parafialny pod wezwaniem św. Mateusza, drewniany wybudowany w latach 1762 - 1765, remontowany w 1940 r.
2. Rzeźba marmurowa z 1876 r.
3. Tablica pamiatkowa w kościele ku czci 3 żołnierzy z grupy partyzanckiej "Waśka" poległych w 1944 r.

Kwaśno
1. Zagroda młynarska
- młyn wodny, murowany, 3 ćwierćwiecze XIX w.
- dom murowany z drugiej połowy XIX w.
- kapliczka z Matką Boska Żurawieńską

 
Kręćkowo
1.Pomnik ku czci mieszkańców wsi zamordowanych w czasie okupacji hitlerowskiej

Miłobędzyn
1. Zespół dworski:
- dwór murowany, pierwsza połowa XIX w.
- park krajobrazowy, połowa XIX w.

Piastowo
Zespół dworski:
- dwór, obecnie dom mieszkalny, murowany, pierwsza połowa XIX w., przebudowany w 1914r.
- oficyna, murowana, pierwsza połowa XIX w.
- park krajobrazowy, pierwsza połowa XIX w.

Stare Piastowo
1. Zespół dworski
- dwór murowany z pierwszej połowy XIX w., przebudowany w 1914 r.
- oficyna murowana z pierwszej połowy XIX w.
2. Pomniki przyrody
- park krajobrazowy z pierwszej połowy XIX w.
- 5 lip drobnolistnych

 Ponadto:
- w Mieszczku znajdują sie pozostałości po obozie jenieckim z II wojny światowej, w którym przetrzymywano Włochów, Francuzów, Polaków. Pozostałości świadczą, iż jeńcy byli ewidencjonowani w największym obozie dla żołnierzy alianckich na terenie Polski - Czarne Człuchowskie. Być może była to filia tego obozu.
- w okolicach Borkowa Kościelnego znajdują się pozostałości po walkach z I wojny światowej - sieć okopów, jednak większość została zasypana
- Troska, Rachocin, Walerianowo - pozostałość umocnień obronnych armii hitlerowskiej - okopy, transzeja przeciwczołgowa

Baza noclegowo - gastronomiczna:

hotele i pensjonaty:
- Bar MAXIM, Borkowo Kościelne – 19 miejsc noclegowych, usługi hotelarskie i gastronomiczne,
- U WOJCIECHA, Goleszyn - Usługi noclegowe (9 miejsc noclegowych), gastronomiczne, działalność rozrywkowa wraz z prowadzeniem imprez towarzyskich
- Karczma DOBRODZIEJKA, Studzieniec - tradycyjne polskie jadło,
- Zajazd SONATA, Studzieniec

 GALERIA

w      qq

ww    qq

 

 © 2019   Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by Plocman Sp z o.o.